Jinekomasti
Jinekomasti Bilgi Portalı

Jinekomasti Ameliyati

Jinekomasti

Jinekomasti erkeklerde meme dokusunda kadınlardaki meme dokusuna benzeyecek şekilde (değişen derecelerde) aşırı ekspresyon olmasıdır. Bu tıbbi endişe yaratması gereken bir durum değildir ancak özellikle erkeklerde feminen özelliklerin negatif olarak algılandığı bir kültürde kozmetik etkilerin duygusal yan etkileri olabilir.

jinekomastiDurum neredeyse her zaman bir hormon dengesizliğinin sonucudur çünkü anormal derecede yüksek baskın olarak dişi hormonu östrojen düzeyleri veya anormal derecede düşük “erkek” hormonu testosteron düzeyleri meme dokusunun şişmesine ve büyümesine neden olabilir. Hormon dengesi bazıları yaşam döngüsünün normal parçaları olan, bir veya birçok faktörün sonucu olabilir. Örneğin, yeni doğan erkekler ve kızlar çoğunlukla süt emerken anne sütünden aldıkları östrojenin bir sonucu olarak sınırlı bir derecede jinekomasti sergilemektedirler. Yeni doğan jinekomastisi doğumdan sonraki iki veya üç hafta içinde kaybolma eğilimindedir ve kalıcı veya sağlık için endişe verici değildir. Normal puberte evrelerine girmekte olan erkekler de jinekomasti düzeyleri sergileyebilirler. Çünkü bu erkek çocukların hormon düzeyleri ayarlanmaktadır ve on iki ila on dört yaşları arasındaki erkek çocukların yüzde otuz ila kırklık bir kısmı belli bir düzeyde jinekomasti sergilemektedir. Bu da normaldir ve yalnızca vücut kimyasındaki normal değişimleri göstermektedir. Adolesan jinekomastisi pubertenin sonuna doğru vücudun hormonlarının normale dönmesi ile kademeli olarak kaybolmaktadır.

Jinekomasti ayrıca erişkin erkeklerde de meydana gelmektedir ve eğer orta derecede ise normal kabul edilebilir. Daha ağır jinekomasti bazen başka sorunları göstermektedir çünkü hormon dengesizliklerinin işaretidir. Bu tip dengesizliklerin nedenleri akciğer, karaciğer veya bez (adrenal bez, hipofiz bezi, testisler) kanserlerinden, tiroid bezinin hiperaktivitesini içeren göreceli olarak yaygın bir bozukluk olan hipertiroidizme kadar çeşitlilik gösterebilir.

Daha yaygın olarak, erişkinlerdeki jinekomasti ilaçların yan etkisi olarak meydana gelmektedir. Çoğunlukla inflamasyonun azaltılması için reçete edilen heksadrol ve prednizon gibi steroidlerin geçici jinekomastiye neden olduğu bilinmektedir. Atletizm antrenmanında yararlanılan steroidler de meme dokusunda şişmeye neden olabilir. Bazı kemoterapi ilaçlarının yanı sıra, bazı epilepsi, ülser ve kalp ilaçları da bu duruma yol açabilir. Bazı antianksiyete ve antidepresan ilaçlar gibi, bazı psikoaktif ilaçlar da sorumlu olabilir.

Tedavi bebekler için çoğunlukla önerilmemektedir ve adolesan olgular yalnızca çok aşırı durumlarda tedavi edilmektedir. Eğer şişmeye yol açan bir ilaç veya başka bir durum ise, ilk yaklaşım ilacın azaltılması, değiştirilmesi veya kesilmesi veya diğer durumun veya hastalığın tedavi edilmesi olacaktır. Eksik testosteron düzeylerinin desteklenmesi için hormon tedavileri de kullanılabilir.

Alternatif olarak kadınlarda meme küçültme ameliyatının temelde aynısı olan kozmetik cerrahi uygulanabilir. Kesilen meme ucunun yanından veya çevresinden yapılır ve “meme filizi” veya sıkı doku kütlesi çıkartılır. Bu yoğun, riskli ve çoğunlukla genç erkeklerde meme filizlerinin iyice belirginleştiği aşırı durumlarda uygulanmaktadır. Her zaman olduğu gibi, ameliyat diğer tüm tedaviler başarısız olduğunda, yalnızca son çare olarak düşünülmelidir.

...
Devamını Oku

Jinekomasti Nedir?

Jinekomasti Tanımı
Jinekomasti erkeklerde bir memenin veya her iki memenin anormal şekilde büyümesidir. Süt üretimi mevcut olabilir veya olmayabilir.

Jinekomasti oldukça yaygındır. Erkeklerin en az yarısı puberte döneminde bir veya her iki göğüste büyüme yaşar ve jinekomasti bu dönemde meydana gelen fizyolojik bir fenomendir. Pubertal hipertrofi, areola üzerindeki meme dokusunda hassas disk şeklinde bir büyümeyle kendini gösterir ve genellikle bir yıl içinde kendiliğinden yok olmaktadır.

Jinekomasti nedir?
Jinekomasti özellikle kilo artışı gözlenen yaşlı erkeklerde de yaygındır.

Bu durum çoğunlukla geçici ve tehlikesizdir. Hormonal dengesizlikten, östrojen veya steroid bileşikleri içeren ilaçlardan veya alkolik sirozda olduğu gibi, karaciğerin dolaşımdaki östrojeni inaktive edememesinden kaynaklanabilir. Spontan olarak remisyon gösterme eğilimi vardır. Eğer belirginse, kozmetik veya psikolojik nedenlere bağlı olarak cerrahi olarak düzeltilebilir.

Testis tümörü gibi ciddi bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Meme büyümesi meydana geldiğinde tıbbi değerlendirme her zaman endikedir. Daha az yaygın olarak, jinekomasti meme, akciğer veya diğer bir organda oluşan, hormon sekrete edici tümörden kaynaklanıyor olabilir. Kanser varlığının dışlanması için biyopsi yapılabilir.

Bununla birlikte, Klinefelter sendromu olan hastalarda daha yaygındır.

Psödojinekomasti yağ birikimine bağlı meme büyümesidir. Psödojinekomasti fizik muayene ile ayırt edilebilir. Muayeneyi yapan kişi baş parmağını ve işaret parmağını memenin karşıt sınırlarına yerleştirir. Ardından, parmaklarını yavaşça meme ucu çizgisi boyunca birleştirir. Büyümüş salgı bezi dokusu, areolar bölgede konsantre olan disk şeklinde doku oluşturan lastik benzeri yapısından tanınabilir. Doku çoğunlukla serbest şekilde hareket edebilmektedir ve jinekomasti gelişiminin akut fazı boyunca palpasyon yapıldığında hassasiyet gösterebilir....
Devamını Oku

Jinekomasti Ameliyatı

Jinekomasti ameliyatı nasıl yapılır?

Genel olarak, jinekomasti ameliyatı bir ila üç saat sürmektedir. Prosedür çoğunlukla ayaktan uygulanmakta ve genel anestezi altında yapılmaktadır. Cerrahi yaklaşım aşırı büyümüş meme dokusunun esas olarak aşırı adipoz dokudan mı, salgı bezi dokusundan mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı oluştuğuna bağlıdır.

Jinekomasti Ameliyatı
Ameliyat kilolarını henüz sabitleyememiş ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeyi başaramamış obez erkekler için en iyi birinci basamak tedavi olmayabilir. Ayrıca, aşırı derecede alkol alan veya marihuana içen bireyler yaşam tarzlarında bir değişim yapmadıkları sürece ameliyat için en iyi adaylar değillerdir. Kozmetik cerrahı öncelikle bu hastaları ameliyat olmadan yaşam tarzlarını değiştirme konusunda cesaretlendirecektir.

Jinekomasti için liposuction

Eğer jinekomasti esas olarak aşırı adipoz dokudan kaynaklanıyorsa, kozmetik plastik cerrahınız büyük olasılıkla yağı atmak için yalnızca Liposuction kullanacaktır. Liposuction küçük kesilerden küçük çubuk benzeri araçların (kanül) sokulmasını içermektedir. Çubuklar yağın vakumlanacağı plastik tüpe bağlanmaktadır. Emmeden önce, yağ dokusu yağın atılmasını kolaylaştıran sıvı ile infiltre edilmektedir.

Liposuction için kullanılan kesiler genellikle bir kalem genişliğinden daha küçüktür. Bu kesiler koltuk altı, meme altı ve areola kenarı – meme ucunu çevreleyen koyu renkli deri gibi çok belirgin olmayan bölgelere yapılır.

En popüler göğüs/meme liposuction yöntemi İslak Liposuction’dır. Plastik cerrahların küçük bir kısmı daha kalın veya “fibröz” yağ dokusunu hızlıca parçalayabilmeleri nedeniyle Lazer, Ultrasonik veya Güç Destekli Liposuction’ı desteklemektedir.

Liposuction’un ardından, areola derisinin yanı sıra göğüs derisi, doğru biçimlenmiş ve düz bir erkek göğsü sağlayacak şekilde altı ila sekiz haftalık bir dönem boyunca büzülür.

Jinekomasti için glandüler eksizyon

Eğer jinekomasti büyük ölçüde hipertrofiye uğramış fibröz glandüler dokudan kaynaklanıyorsa, kozmetik cerrahınız bu dokuyu emme yoluyla alamayabilir ve bunun yerine cerrahi yöntem ile bunu çıkartmayı tercih edebilir. Dokunun bu “eksizyonu” Liposuction ile eşzamanlı olarak yapılabilir. Burada, kesi yara izlerinin gözle görülmeyeceği “areola kenarı” bir bölgede yapılacaktır. Eğer büyük miktarda meme dokusu veya derisi çıkarılması gerekiyorsa, periareolar kesi dışarı doğru yayılır veya meme altından ayrı bir kesi yapılır.

Meme dokusunun yoğun bir şekilde ve neredeyse bütününe yakınının eksizyonu Mastektomi olarak adlandırılır. Ne kadar fazla deri kaldığına bağlı olarak, farklı miktarlarda deri de çıkartılabilir. Meme dokusunun ve derisinin kombine olarak çıkartılması, Göğüs Küçültme olarak adlandırılır. Yaklaşıma ve uygulamadan sonra oluşacak nihai yara izine bağlı olarak farklı erkek tipi meme küçültme teknikleri mevcuttur. Bazı olgularda, nihai yara izi areolanın dış kenarı ile sınırlıdır. Bunlar Peri-Areolar Meme Küçültme olarak adlandırılır. Diğer taraftan, Ters-T (Çapa) Tipi Meme Küçültmede areoladan meme altına doğru genişleyen ve dışarı devam eden çapa benzeri bir kesi kullanılmaktadır. Bu yöntem çok daha büyük miktarda deri eksizyonuna imkan vermektedir. Ayrıca bu tekniğin farklı lokasyonlarda ve farklı kesi boyutları ile uygulanabilen varyasyonları mevcuttur. Plastik cerrahınız ihtiyaçlarınız doğrultusunda bu tekniklerin herhangi birini kullanabilir.

Bazı olgularda, aşırı sıvının dışarı çekilmesi için ayrı bir insizyon aracılığıyla küçük bir dren sokulacaktır.

Genel olarak, Jinekomasti ameliyatı genel anestezi altında yapılmaktadır. Yalnızca çok minimal bir dokunun eksize edildiği az sayıda olguda, bu prosedür, hastanın uyanık olduğu ancak çok gevşemiş ve göreceli olarak ağrıya duyarsız olduğu lokal anestezi artı sedasyon altında yapılabilir.

Liposuction & Glandular Eksizyon Kombinasyonu

En az yara izi ile en iyi sonuçlara Liposuction ve Glandüler eksizyon kombinasyonu ile ulaşılabilir. İlk olarak, mümkün olduğunca memelerin büyüklüğünü azaltmak için meme dokusuna ve komşu göğüs bölgelerine tam bir Liposuction yapılır. Bu genellikle meme hacminin en az yüzde doksanını çıkartılması sağlanır. Teorik olarak, Liposuction’ın meme bezi dokusunu çıkartması varsayılmasa da, uygulamada Liposuction’ın meme bezini büyük oranda küçültülür. Sonunda çıkartılması gereken çok küçük miktarda fibröz doku bırakır. Son olarak, areola üzerinde bir inçten daha küçük bir kesi ile, kalan fibröz meme bezi dokusunu çıkartılabilir. Bu küçük kesi her zaman, Glandüler Eksizyon Tekniği ile kullanılan standart periaerolar kesiden daha küçük ve nihayetinde daha az belirgin olur.

Orta derecede büyük memeleri olanlar için (kup B ila C), ilk olarak kombinasyon tekniği ile tüm meme hacmini çıkarılabilir ve ardından ikinci bir evre ile fazla deriyi alınır. İki evreli tekniğin avantajı, ilk ameliyattan sonra meme derisinin ve areolaların önemli derecede büzülerek ikinci evrede çıkartılması gereken deri miktarının daha az olmasını sağlamasıdır. Bu daha küçük yara izlerine yol açmaktadır ve Ters-T Meme Küçültme operasyonu geçirmek isteyen bazı hastaların yalnızca bir Peri-Areolar kesi ile fazla deri eksizyonu yaptırmasını sağlamaktadır....
Devamını Oku

Jinekomasti Tedavisi

Tedaviler – Jinekomasti ve Psödojinekomasti

Aşağıdaki prosedürler herbirey için en uygun olan tekniğin seçilmesine yardımcı olacak olan deneyimliKurul Sertifikalı bir Plastik Cerrah ile tartışılmalıdır.

Jinekomasti Tedavisi
 1. Psödojinekomasti için: Psödojinekomasti içinerkeklerde uygulanan liposuction veya lipo yapılandırma negatif bir basınçkaynağı ile (pompa veya enjektör) emme yoluyla yağ dokusunun çıkartılmasınakullanılmaktadır. Genellikle kanamanın azaltılması için islak yöntem ilebirlikte uygulanmaktadır.
 2. Gerçek Jinekomasti için: erkek meme dokusununeksizyonu. Bu gerçek jinekomasti dokusu emme yoluyla alınamaz ve cerrahieksizyon ile çıkartılmalıdır. Erkek tipi meme küçültme genellikle aerolanın altkısmı boyunca yapılmaktadır (pigmentli kısım ve deri arasındaki). Bu uygulama doğruyapıldığında, genellikle fark edilemeyen yara izleri bırakmaktadır (atletler vevücut çalışanlar belirgin yara izlerine katlanamazlar).
 3. Kombine psödojinekomasti (yağlı doku) ve gerçekjinekomasti için (meme dokusu): tercih edilen tedavi cerrahi eksizyon veerkekler için liposuction’dır (daha iyi bir meme hattı için).
 4. Ağır Jinekomasti tedavisi için: Daha kolay anlaşılmasıiçin erkek meme büyüklüğünü, kadın meme büyüklüğü ile karşılaştıracağız (A, B,C, D, DD, vs.). Az sayıda tedavi modalitesi mevcuttur:
  1. Periaureolar (meme ucu aureola kompleksi çevresindekesi) erkek tipi meme küçültme: Buprosedür hafif ila orta düzeyde küçültmeler içindir. Bu kadınlarda A ve B kupuile karşılaştırılabilir.
  2. Üst veya alt flepler ile klasik meme küçültme: Bu dahabüyük memeler içindir (C, D) ve bir ters T insizyonu ve periaureolar kesibırakmaktadır. Çok seyrek olarak kullanılmaktadır.
  3. Büyük memelerde vertikal bir subareolar yara izine(yatay değil) yol açan dikey insizyonlu meme küçültme.
...
Devamını Oku

Jinekomasti Fiyatı

Jinekomasti ameliyatının fiyatı

Erkek tipi meme küçültme ameliyatının fiyatı tipik olarak cerrah ücretini, hastane veya cerrahi tesis maliyetlerini, anestezi ücretlerini ve reçetelenen ilaçları ve ameliyat sonrası kıyafetleri içermektedir. Çoğu olguda, erkek tipi meme küçültme ameliyatının maliyeti sigorta tarafından karşılanmamaktadır. Ancak, her sigorta poliçesi büyük farklılıklar göstermektedir, dolayısıyla kapsamı belirlemek için sigortanızı dikkatlice gözden geçiriniz. Birçok plastik cerrah hastaya finansman planları sunmaktadır, dolayısıyla emin olmak için sorunuz.

Jinekomasti sosyal sigorta tarafından karşılanır mı?

Jinekomasti ameliyatı bir kozmetik prosedür olarak kabul edildiğinden ve tıbbi bir gereksinim olmadığından, sigorta kapsamına alınma konusunda kimse olumlu yaklaşmamaktadır.

Jinekomasti ameliyatı fiyatları kullanılan tekniğe ve sizin ihtiyacınız olan şekle göre değişkenlik göstermektedir. Jinekomasti ameliyatı fiyatları için gerçekleşmiş olan minimum ve maksimum fiyatlar göz önüne alınarak bir fiyat aralığı verilebilir. En yakın zamanda size bilgilendirme mailimiz gelecektir....
Devamını Oku

Ameliyat Öncesi ve Sonrası

Erkek tipi meme küçültme ameliyatı (Jinekomasti) için nasıl hazırlanmalıyım?

Jinekomasti ameliyattan önce
Cerrah optimal ve güvenilir bir deneyim yaşamanız için ameliyattan önce çok spesifik talimatlar verecektir. Bunlar aşırı kanamanın ve morarmanın engellenmesi için kaçınılması gereken ilaçları, gerekli tıbbi incelemeleri, ameliyattan önce ne yenmesi ve içilmesi gerektiğini içerir. Tüm olgularda, sizden ameliyattan sonra sizi eve götürebilecek güvenilir bir arkadaşın veya aile üyesinin yanınızda olması istenecektir çünkü araç kullanamayacaksınız.

 • Ameliyattan sonraki ilk dört hafta boyunca giymek için rahat tişörtler edininiz. Büyük beden tişört giymenize gerek yok, yalnızca rahat tişörtler giymeniz yeterlidir.
 • Yapmanız gereken tüm işleri ameliyattan önce bitiriniz; böylece iyileşme döneminizin erken evrelerinde yapacağınız şeyler konusunda endişelenmek zorunda kalmazsınız. Ameliyattan sonraki birkaç hafta boyunca ağır kaldırmanız yasaktır. Ameliyattan sonra iki hafta boyunca ağır kaldırmanız gereken işlerde size yardımcı olacak birinin bulunması gerekir.
 • Planladığınız ameliyat gününden önce saçınızı kestirin, faturalarınızı ödeyin ve bir hayvan bakıyorsanız bunları veterinere götürün!
 • Eğer güneşlenmeye meraklıysanız, ameliyattan önce iki hafta boyunca ve ameliyattan sonra altı hafta boyunca güneşlenmeyin. Göğüs derinizdeki herhangi bir güneş yanığı kalıcı yara izleri oluşma riskini arttırabilir.
 • Eğer göğüs kıllarınızı düzenli olarak alıyorsanız, ameliyattan önceki iki hafta boyunca ve ameliyattan sonraki altı hafta boyunca bunu yapmaktan kaçının.
 • En sevdiğiniz filmleri kiralayın; kolay hazırlanan yemekler veya atıştırmalıklar bulundurun ve bunları uzanmak zorunda kalmayacağınız yerlere bırakın.
 • Tüm ilaçları, kumaşları, okuma materyallerini, su şişelerini kolayca erişebileceğiniz bir masaya yerleştirin.
 • Yatağınıza yakın bir yere soğuk gazlı içecekler veya enerji içecekleri bırakın. Ameliyattan sonra çok fazla normal su içmeyin çünkü bu midenizi daha fazla bulandırır.
 • Ameliyattan sonra bulantıyı azaltmak için diğer ilaçları almadan bir saat önce bulantı hapınızı alın. Ayrıca, baş ucunuzda bazı reçetesiz mide ilaçları bulundurun.
 • Bazı cerrahlar ameliyattan sonra göğsünüze soğuk torba koymanızı önermektedir. Benim fikrime göre soğuk, inflamasyonu azaltabilmesine karşın göğüsleriniz ameliyattan sonra uyuşuk olduğundan, donmaya veya cilt hasarına neden olabilir.
 • Arnica Montana veya Bromelain homeopatik otları Avrupa’da asırlardır şişme, sızı ve morarma tedavisinde kullanılmaktadır. Doğru şekilde hazırlandığında, Arnica iyileşme süresini büyük ölçüde azaltabilir. Farklı firmalara ait birçok formülasyon mevcuttur. Dilaltı çeşitleri plastik cerrahi için en sık önerilenlerdir. Bunların kullanımından kaynaklanan farklı sonuçlar gördüm. Bazı hastalar bundan yarar sağlamazken, diğerleri yarar sağlıyor gibi görünmektedir. Dolayısıyla, eğer hasta kullanmak istiyorsa kullanabilir.

Muayenehaneden ameliyat öncesi talimatlar

Jinekomasti için erkek tipi meme küçültme ameliyatı

Eğer 45 yaşın üzerindeyseniz veya kalp hastalığınız varsa, dahiliye uzmanınız, kardiyoloğunuz tarafından yapılacak bir ameliyat öncesi EKG’ye ihtiyaç duymaktasınız. Kalp hastalığı ve diğer tüm tıbbi hastalıklar öncelikle bir dahiliye uzmanı veya uzman tarafından takip edilmelidir.

 • Eğer anemikseniz veya düşük kan sayımınız varsa, demir desteğine başlayabilmemiz için ameliyat öncesinde lütfen muayenehanemizi bilgilendirin. Eğer anemikseniz, liposuction yaptıramazsınız.
 • Ameliyat öncesi laboratuar kan ve idrar testleri genellikle ameliyat tarihinden önceki 10 gün içinde yapılmaktadır.
 • Eğer spesifik tıbbi hastalıklarınız, alerjileriniz veya fiziksel engelleriniz varsa, ameliyat öncesi vizit sırasında lütfen ekibimizi bilgilendiriniz.
 • Ameliyattan önceki on gün boyunca Aspirin, Aleve, Advil, Motrin veya diğer NSAID’leri almaktan kaçının. Bu ilaçlar kanama ve morarma insidansını arttırabilir.
 • Ameliyattan önceki gece, gece yarısından sonra hiçbir şey içmeyin ve yemeyin. Bu ameliyat sabahında kahve içmemeniz veya kahvaltı etmemeniz anlamına gelmektedir. Tüm ilaçlarınızı az miktarda su ile almalısınız.
 • Ameliyat için gelmeden önce tüm takılarınızı, saatlerinizi, yüzüklerinizi, piercinglerinizi çıkartınız ve yanınızda getirmeyiniz. Makyaj yapmayınız veya parfüm kullanmayınız.
 • Ameliyat için evden çıkmadan önce, az miktarda su ile bir “bulantı hapı” alınız. (COMPAZINE).
 • Ameliyat gününde rahat ve bol kıyafetler giyiniz. Yakası açık üstler ve bol pantolonlar giymeniz işinizi kolaylaştıracaktır.
 • Kompresyon giysinizin uyumlu olup olmadığını önceden kontrol ediniz ve ameliyata gelirken yanınızda getiriniz.
 • Ameliyattan sonra sizi eve götürecek sorumluluk sahibi bir arkadaşınızın veya akrabanızın sizin yanınızda olmasını sağlamalısınız. Arabayı kendiniz kullanamazsınız veya taksiye binemezsiniz. Ameliyattan sonra bu bakıcının sizinle kalması ve ameliyattan sonra en az ilk 24 saat boyunca sizi takip etmesi ve desteklemesi gerekmektedir. Eğer böyle bir kişi yoksa, bize önceden bildiriniz ve ameliyat sonraki bakım tesisinde veya hastanede bir yer ayarlamamızı talep ediniz.

Jinekomasti – Ameliyat sonrası iyileşme

Erkek tipi meme küçültme/jinekomasti ameliyatından sonra iyileşme nasıl oluyor? Hastalar eve gitmek için ameliyat merkezini terk ederken, genellikle 12 saat boyunca veya gece boyunca bitkindirler. Bundan dolayı, en azından ilk 24 saat boyunca yanınızda size destek olacak ve ilaçlarınızı almanıza yardım edecek birinin bulunması çok önemlidir.

 • Tüm ilaçlarınızın, soğuk içeceklerinizin ve havlularınızın baş ucunuzda olduğundan emin olunuz.
 • Pek çok kişi ilk 24-48 saat boyunca bulantı hisseder. Bunu azaltmak için, ağrı kesicilerinizi veya antibiyotiklerinizi almadan bir saat önce bulantı hapınızı almanızı önermekteyiz. Bol miktarda sıvı içmek iyi gelir; ancak lütfen normal su veya asitli meyve suları içmekten kaçınınız çünkü bunlar daha fazla bulantıya neden olacaktır.
 • Kesi yerlerinizden kan renginde sıvı sızarsa ve giysinizi boyarsa endişelenmeyiniz. Bu normaldir ve genellikle yarım günde kesilir. Cerrah bu küçük kesileri sıvının dışarı akması ve böylece daha az morarma olması için bırakmaktadır. Bu sıvının boyamaması için yatağınızı kaplamalısınız.
 • Ameliyattan sonra beş ila sekiz hafta içinde ortadan kalkacak bir miktar şişme ve bazı minimal morarmalar görülecektir. Bu şişmeye rağmen, göğsünüz orijinal büyüklüğüne göre daha düz olabilir. Yine de beden ölçüleriniz sabitlenene kadar yeni giysiler almayınız.
 • Jinekomasti ameliyatından sonra, göğsünüzü saran yelek benzeri bir kompresyon giysisi giyeceksiniz. Doktorunuz söyleyene kadar bunu çıkartmayınız. Çoğunlukla hastalar bunu 1 hafta içinde çıkartıp duş almaktadırlar. Kesi bölgeleri ve dikişler duşta ıslanabilir. Bazen derisi sıkı ve elastik olmayan hastalar derilerinde çukurlaşma veya kırışıklık göreceklerdir. Bunlar masaj ve egzersizle ortadan kaldırılabilir.
 • Tüm ameliyat bölgesi dört ila sekiz hafta boyunca uyuşuk kalacaktır. Masaj aşırı duyarlılığın veya deri irritasyonunun engellenmesi için göğüs derinizde ve meme uçlarınızda duyarlılığın azalmasına yardımcı olacaktır.
 • Bir kişinin en iyi sonucu elde etmek için yapacağı en önemli şey masaj konusunda titiz davranmaktır.
 • Çoğu hasta çoğunlukla iyileşme gösterecek ve fark edilemez hale gelecek ¼ inçlik kesilere sahip olacaktır. Fibröz glandüler meme dokusunun ortadan kaldırılması için areola çevresinde daha büyük kesiler yapılabilir. Bu kesiler çoğunlukla minimal yara izi bırakarak iyileşecektir.
 • Hastalar özellikle yağın çıkartıldığı bölgelerde morarma veya kas krampı benzeri ağrı hissedeceklerdir ve cerrah bunlar için bir reçete yazacaktır.
 • Antibiyotikler infeksiyon riskinin azaltılması için reçete edilmektedir.
 • Hastalar dolaşımı arttırmak için, sık hareket ederek iyileşmelerini hızlandırabilirler. Birçoğu bunu zor bulacaktır ancak en azından küçük adımlar bile olsa bunu yapmaya kendilerini zorlamalıdırlar. Yürüyüş kan pıhtısı riskini azaltacaktır. Liposuction uygulanan bölgelerin altına yastık yerleştirilerek yükseltilmesi yararlıdır.
 • Kompresyon Giysileri üç hafta boyunca 24 saat çıkartılmamalıdır ve sonraki üç hafta boyunca gündüzleri giyilmelidir. Bu şişmenin azaltılmasına ve derinin büzülmesine yardımcı olacaktır.

Aileniz & ilgili diğer kişiler için bazı ipuçları!

Ailenizin ve sevdiklerinizin desteği, iyileşmenizde doktorunuzun tıbbi talimatları kadar önemli olabilir. Yaşayabileceğiniz ağrı, rahatsızlık ve bazen duygusal değişimleri anlamaları optimal bir sonucun elde edilmesinde yardımcı olacaktır. Size yardımcı olmaları konusunda Aileniz & İlgili Diğer Kişiler için yardımcı bilgiler:

 • Hastaya yardımcı olmak için en az 24 saat boyunca tam zamanlı bakıcılık yapmalısınız. Hastanın banyoya kadar yürümek için sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir.
 • Siz veya bir başkası, en az iki gün boyunca hastanın çocukları ile ilgilenmelisiniz ve ameliyattan sonra birkaç gün boyunca küçük çocukları kaldırırken yardım aldığından emin olmalısınız.
 • Eğer bir hayvan besliyorsa, hayvanın bakımında yardımcı olmalısınız. En az birkaç gün boyunca hayvanları başka birinin yürüyüşe çıkartması, beslemesi ve temizlemesi gerekmektedir.
 • Doktor talimatlarına göre, hastanın yaşayacağı şişmeye yönelik yardıma hazırlıklı olunuz. Bu bir göğüs masajını içerebilir.
 • Duygusal dalgalanmalar yaşayabileceğini ve kırılgan olabileceğiniz unutmayınız . Özellikle ilk birkaç haftada, bu majör ameliyatlardan sonra normaldir.
 • Şişkinlik ve susuzluk için bol miktarda su içmesini sağlayın.
 • Hastaya ağrı ile savaşmamasını hatırlatın. Olayları akışına bırakmalı ve ilaçlarını söylendiği şekilde almalıdır. Savaşmaya çalışmak ve kahramanlık yapmak anlamsızdır!
 • Birçok iltifatta bulunun. Korkuyor olabilir; çünkü göğüslerinin istediği hale gelmesi zaman alacaktır. İyileşme sürecinde sabırlı olmalıdır!
 • Omlet veya jöle gibi basit ve kolay sindirilebilir yemekler hazırlayın.
 • Her şeyin daha iyi olacağı ve yakında daha rahat hissedeceği konusunda hatırlatmada bulunun ve güvence verin!
 • Hissedebileceği her türlü rahatsızlıkta destek olmak için, bandajları çıkartılırken yanında olun.
 • Cinsellik söz konusu olduğunda, hastanın inisiyatifi eline almasına izin verin.
 • Bazı hastalar ameliyattan sonra dokunulması halinde göğüslerine zarar gelebileceğinden korkarlar. Bu konuyu doktoruyla konuşup rahatlamasını sağlayın.
 • Bazı hastalar ameliyat geçirmiş olmaktan dolayı depresif veya pişman olabilirler. Bazen yeni görüntülerinden kaynaklanan ilgi veya sorularla nasıl başa çıkacaklarını bilemeyebilirler. Aynı zamanda, birçok hasta bu tip bir ameliyat geçirmiş olduğu gerçeği konusunda huzursuz olabilir. Duygularınız hakkında konuşmanız ve hatta çelişkileri çözmek için yeri geldiğinde destek almanız yarar sağlayabilir.

Ne zaman işe ve egzersize devam edebilirim?

Çoğu hasta erkek tipi meme küçültme ameliyatından sonra yaklaşık yedi gün içinde normal aktivitelerine yeniden başlayabilir. Bu zaman çerçevesinde egzersizlerinize bile yeniden başlayabilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca kendinizi rahat hissetmeniz halinde aktivitelerinize yeniden başlamalısınız. Büyük olasılıkla kaldırma, itme ve çekme gibi aktivitelerden kaçınacaksınız çünkü bu aktivitelerde kaslarınız zedelenecektir. Çoğu hasta yaklaşık bir hafta içinde işe dönmektedir.

Erkek tipi meme küçültme ameliyatı ne kadar ağrılıdır?

Erkek tipi meme küçültme ameliyatı genellikle karın bölgesine veya vücudun diğer bölgelerine yapılan Liposuction’dan daha ağrılıdır çünkü göğüs kaslarını hırpalamaktadır. En büyük rahatsızlık, yanma ve kas krampları hissinin en yoğun olduğu ilk 24-48 saat içinde hissedilmektedir. Bu ağrı reçete edilen narkotik ilaçlarla giderilebilir. Masaj fazı sırasında göğüs bölgesinin lubrikasyonu da göğüs bölgesindeki derinin kuruluğunun ve irritasyonun azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Göğüs derisine ve meme uçlarına masaj uygulanması, iyileşme fazı boyunca bu bölgelerin duyarlılığın azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?

Jinekomasti ameliyatı cinsel ilişkiye girmenizi engellemez. Bununla birlikte, yalnızca kendinizi rahat hissetmeniz halinde cinsel aktivitenize devam edebilirsiniz. Cinsel yaşama devam etme isteği hastadan hastaya değişmektedir.

Erkek tipi meme küçültme dayanıklılığımı nasıl etkileyecektir?

Herhangi bir başka majör ameliyat gibi, Erkek Tipi Meme Küçültme Ameliyatı enerji düzeyiniz üzerine bir etki gösterecektir. Bir hafta içinde normal aktivitelerinize devam edebilecekken, dayanma gücünüzde günden güne değişen farklılıklar hissedeceksiniz. Bazı günlerde ameliyattan önceki gibi hissederken, ameliyattan sonraki dört ila altı haftalık süreçte kendinizi sürekli iyi durumda hissetmeyeceksiniz. Bazen bir enerji patlaması yaşayacaksınız ve bazen olasılıkla herhangi bir uyaran olmaksızın kendinizi bitkin hissedeceksiniz. Dayanıklılık gücünüzdeki bu dalgalanmalara kendinizi hazır hissetmelisiniz.

Ne zaman güneşlenebilirim?

Göğüs bölgenizi en az 3 hafta boyunca ve tüm morartılar ve şişlikler geçene kadar güneşlendiremezsiniz. Morluklar varken güneşlenmek bu bölgelerde pigmentlerin kalıcı olmasına yol açabilir.

Ne zaman halka açık havuza, Jakuziye, sauna’ya veya denize girebilirim?

Ameliyattan sonra en az dört hafta boyunca veya kesileriniz hala kırmızı ve taze görünümlü olduğu sürece, kirli olma ihtimali olan sulara kesi bölgelerinizi maruz bırakmaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde, enfeksiyon kapma riskiniz olacaktır.

Ne kadar yara izine hazırlıklı olmalıyım?

Bazen bir hastanın ameliyattan sonra gevşek bir deriye sahip olma ile belirgin yara izleri arasında tercih yapması gerekecektir. Çok büyük göğüsleri olan bir erkek için, kararın yara izi oluşumu lehine alınması daha kolaydır, aksi takdirde, katlanmış sarkık bir deri gözlenecektir. Daha hafif Jinekomasti olguları için, kozmetik cerrahı ve hastanın hangi kesi tiplerinin ve yara izlerinin kabul edilebilir olduğunu kapsamlı olarak tartışması gerekecektir. Yara izlerinizin ne kadar süre kalacağı bilinebilir ancak, hiç kimse kalın hipertrofik veya keloid yara izleri geliştirip geliştirmeyeceğinizi önceden tahmin edemez.

Sonuçları hemen görebilecek miyim?

Birçok cerrahi yöntemden farklı olarak, yeni görüntü neredeyse hemen fark edilebilmektedir. Bununla birlikte, kozmetik cerrahınızın yapılandırmasının tam etkisini göstermesinden önce sekiz hafta kadar bir miktar şişme gözlenecektir. Göğsünüz hemen düzleşecektir ancak, derinin kendini toparlaması ve konturların iyileşmesi zaman alabilir. Ayrıca, deri altındaki şekil verilen dokular bir süre sert kalabilir ama bunlar iyileşme sürecinde yumuşar. Ameliyatın ardından, göğsünüzü düz tutmak ve şişmeyi minimal düzeye indirmek için bir kompresyon giysisi giymeniz gerekecektir. Bazı erkekler bunu rahatsızlık verici bulmaktadır; ancak bu geçicidir ve normal giysileriniz bunun görülmesini engelleyecektir....
Devamını Oku

Jinekomastinin Nedenleri

Gelişimsel Jinekomasti Nedenleri

Jinekomastinin Nedenleri Jinekomastinin NedenleriJinekomasti, doğumda, pubertede veya yaşlanma sürecinde meydana geldiğini ifade edecek şekilde, gelişimsel olabilir. Ayrıca, jinekomastiyi yan etkilerinden biri olarak listeleyen çok sayıda ilaç bulunmaktadır. Diğer nedenler birincil veya ikincil hipogonadizmi içerebilir. Birincil hipogonadizm travmayı, enfeksiyonu, ters testisleri, radyasyonu, kemoterapiyi veya kabakulak hastalığını içerebilir. İkincil hipogonadizm biraz daha karmaşıktır ve düşük testis fonksiyonunu, Kallmann Sendromunu, enfeksiyonu, tümörü veya hipofiz yetmezliğini içerebilir. Jinekomasti Adrenal, Siroz, böbrek yetmezliği veya Tirotoksikoz gibi sistemik tümörlerin sonucu da olabilir.

Konjenital Bozukluk - Jinekomasti Nedenleri

konjenital bir bozukluktan kaynaklanabilir. Alkolizm, göğüs travması, kistik fibroz, herpes zoster enfeksiyonu, HIV, Miyotonik Distrofi, obezite, psikolojik stres, omurilik hasarı veya malnütrisyon sonrası yeniden beslenme gibi birçok başka nedenden de kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, çoğu kez nedeni idyopatiktir. Doktorlar jinekomastinin tam nedenini keşfetmek için her türlü çabayı sarf etmektedir çünkü buna neden olan etken, tedavi şeklinde majör bir fark oluşturabilir.

Puberte Jinekomasti Nedenleri

Puberte pek çok hormonal değişimin gerçekleştiği dönemdir, bu nedenle jinekomastinin gerçek nedenleri genellikle bu dönemle ilişkilendirilir. Hormonlardaki dalgalanmalar puberte sırasında erkeklerin yarısından fazlasında aşırı meme dokusu gelişimine neden olmaktadır. Puberte döneminde jinekomasti geliştiren erkeklerin yaklaşık %90’ında bu durum üç yıl içinde hormonların daha stabil hale gelmesi ile ortadan kalkacaktır.

Reçeteli ilaçlar ve yasadışı ilaçlar - Jinekomasti Nedenleri

Yukarıda bahsi geçen nedenlere ilave olarak, diğer olası nedenler arasında lösemi, hemofili, leproz, Klinefelter sendromu, Gilbert sendromu ve bahsedildiği gibi bazı reçeteli ilaçların kullanımının yanı sıra marihuana, anabolik steroidler ve eroin gibi bir takım yasadışı ilaçların kullanımı sayılabilir. Doktorlar jinekomastinin özellikle aşırı kilolu hastalarda, dengesiz beslenme ve egzersiz eksikliği gibi basit bir nedenden kaynaklanabileceği ihtimalini asla göz ardı etmemektedir.

Hormon dengesizliği - Jinekomasti Nedenleri

Jinekomastiye ilişkin birçok araştırma yapılmıştır ve birçoğu olguların büyük bir çoğunluğunda, gerçek nedenin meme dokusundaki öğeleri değiştiren, değişken androjen/östrojen oranı olduğuna inanmaktadır. Bunun nedenleri arasında androjen üretiminde azalma, östrojen üretiminde artış veya meme dokusunun androjenlere karşı duyarlılığında azalma sayılabilir.

Umarım bu size jinekomastinin nedenlerine ilişkin daha iyi bir fikir vermiştir. Unutmayınız ki, bazen özel reçetelerin jinekomastiye neden olduğu durumlarda, doktor ilacı değiştirebilir. Örneğin, ülser tedavisi için doktor Tagamet adlı ilacı reçete edebilir. Bu ilacın yan etkilerinden biri jinekomastiye neden olmasıdır ve böyle bir durumda, doktor ilacı Prisolec veya Zantac ile değiştirmektedir ve sorun böylece çözülebilir....
Devamını Oku

Jinekomasti Videosu

Jinekomasti nedir? nasıl yapılır?

Jinekomasti (Erkeklerde Göğüs Ameliyatı) Video izle

Jinekomasti (Erkeklerde Göğüs Ameliyatı) Video from www.esteticare.com

http://www.esteticare.com/jinekomasti-erkekte-meme-gogus-kucultme.html
Jinekomasti nedir? nasıl yapılır?
Jinekomasti (Erkeklerde Göğüs Ameliyatı) Video izle.

Jinekomasti Erkekte Meme Büyümesi Erkekte Meme Büyümesi Jinekomasti tedavisi Jinekomasti Ameliyatı Jinekomasti Video Erkeklerde Göğüs Ameliyatı Video...
Devamını Oku

Jinekomasti Merkezleri

Esteticare | Estetik Cerrahi Merkezi
Adres: FSM Bulvarı Esentepe Mh. Gürler Cad. No:6 Nilüfer / BURSA
e-Posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Telefon: 0224 241 94 94
Faks: 0224 243 73 51
Cep Tel: 0533 304 06 89
               0554 935 88 99

...
Devamını Oku